Personvern

Vi er opptatt av å beskytte og respektere din rett til personvern.  

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Norsk Orthoform Depot AS samler inn og behandler personopplysninger. Den gjelder registrering på våre websider, samt aktiviteter knyttet til salg og markedsføring.

Formålet med personvernregler er å hjelpe deg til å se hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn samt hva vi gjør med dem og hvordan du kan få de tilbake. 

Norsk Orthoform Depot AS, ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Behandlingens formål
For å etablere et kundeforhold hos Norsk Orthoform Depot AS trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. Formålet med vår behandling av personopplysninger er i første rekke å kunne håndtere dialogen med deg som kunde, fakturering og oppfyllelsen av våre forpliktelser for levering av våre tjenester til deg. Vi vil behandle personopplysninger i henhold til det lovgivningen påbyr, og du som kunde samtykker til.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år.

Opplysningene som lagres inkluderer, men er ikke begrenset til:

Navn, brukernavn, e-post, passord, leveringsadresse, telefon-nummer, betalingsmetode, samt ordrehistorikk. Informasjonen er kun tilgjengelig for Norsk Orthoform Depot AS, samt vår driftsleverandør. Informasjonen blir ikke delt med tredjeparter.

Spesifikk informasjon om kredittkort og personopplysninger behandles utelukkende av tredjeparter i henhold til gjeldende retningslinjer for behandling, men ikke lagring av informasjonen. Norsk Orthoform Depot AS har ikke innsyn eller tilgang til denne informasjonen.

Dine rettigheter
Via din Profil har du oversikt over de opplysningene som er registrert på deg i vår netthandelsløsning. I tillegg kan du bestille den informasjonen som er lagret om deg via din profil. Vi trenger din hjelp for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte og ­nøyaktige. Hvis du oppdager feil oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Samtykkene finner du på din Profil.

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Norsk Orthoform Depot AS har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene i tråd med lovgivningen. Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom du ber om overføring av informasjon elektronisk, gis informasjonen i en vanlig elektronisk form (excel-format).

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger. Det forutsetter at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse opplysningene i henhold til gjeldende lovgivning.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Levering
Vi samarbeider med 3. part for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

Informasjonskapsler (Cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil du kunne oppleve at noen av funksjonene på vår webside ikke fungerer.

Analyse
Norsk Orthoform Depot AS samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på vår webside for analyse.

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. 

Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

Markedsføring
Både anonymiserte data og personopplysninger benyttes for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Aktivitetene her inkluderer markedsføring rundt våre produkter og tjenester. Typiske eksempel er utsendelse av nyhetsbrev og varsling om levering. Andre former for direkte markedsføring benyttes når dette er tillatt basert på ditt samtykke og gjeldende lovgivning.

Videre benytter vi dine personopplysninger til flere formål: - Administrativt Herunder fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging. Vi benytter også opplysningene for kundeservice og klagebehandling.

Personopplysninger til tredjepart
Norsk Orthoform Depot AS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Norsk Orthoform Depot AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Norsk Orthoform Depot AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

All informasjon knyttet til en brukerkonto, som ikke er lovpålagt lagret, slettes automatisk så snart en bruker avregistrerer sin konto. 

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om personopplysninger og behandlingen av disse kan du kontakte oss på e-post:informasjon@norskorthoform.no